ÎNFIGEREA TUBURILOR ŞI ŢEVILOR DE CUVELAJ – sfaturi de lucru