Релсово укрепване на изкопи – монтаж

Укрепителни системи за изкопи с използване на трапецовидни подвижни подпори с единична и двойна релса

При дълбочина на траншейния изкоп над 4m и диаметър на полаганите тръби по-голям от 600mm е нужно използването на релсови укрепителни системи с подвижна трапецовидна напречна подпора.

Необходимата дължина на платната “L”e 4.00m, подвижната трапецовидна напречна подпора трябва да е единичен елемент с височина, не-по голяма от 80cm и широчина не по-голяма от 40cm. Това осигурява безпроблемното монтиране на тръбите и направата на ревизионните шахти посочени в проекта. Напречното разстояние между подпорите не трябва да бъде по-малко от 4м. Системата трябва да бъде оразмерена за работа при изтегляне на напречните подпори в най-горната част на направения изкоп. В това положение те заемат само 80cm от горната част на направения изкоп, благодарение на което можем да изпълним предписаните ревизионни шахти в проекта.

система релсово укрепване

Монтаж

Предварително, изкопът трябва да има дълбочина от max. 1,25m. Размерите на предвидения изкоп зависят преди всичко от вида на почвата и условията за безопасна работа. Такелажните средства се закачат на специално предназначени за това уши. Едностранно спускане на платна не трябва да надвишава 0,50m .

Преди монтирането в изкопа се сглобява „H”образната рамка съставена от релси и междинни напречни компоненти. Следва поставянето и монтирането на платно в предварително направения изкоп. Предварително сглобената рамка се монтира в каналите на укрепителното платно. Следва монтиране на платно, след което монтиране на втора рамка в предварително нивелираните и поставени платна.
При релсовото укрепване на изкопи всеки отделен компонент се движи самостоятелно, паралелно на другите елементи от системата за укрепване. Така се създават сили на триене само между компонентите и земната маса, което води до по-лесен монтаж и демонтаж.

Ширината на укрепване на изкопа остава константна като може да варира от 2 до 12m светло разстояние между платната. Системите за релсово укрепване на изкопи са многофункционални и са подходящи за полагане на канализационни и водопроводни тръби дори и с диметри над 3000mm.

 

към Релсово укрепване

0