Боксово укрепване на изкопи – монтаж

Боксови укрепителни системи за изкопи за постъпателно спускане

При дълбочина на траншеиния изкоп до 4 метра и диаметър на полаганите тръби до 600мм е нужно използването на боксови укрепителни системи.

Необходимата дължина на платната „L” е 3.5 метра и разстоянието от дъното на изкопа до първата напречна разпънка “Hc” е 1.5 метра. Това осигурява безпроблемното полагане на тръбите. Връзката между напречните разпънки и платната е необходимо да бъде шарнирна. Това осигурява последователното спускане на укрепването с извършването на изкопните работи. По този начин се осигурява пълна безопасност около самият изкоп и се предотвратяват възможни срутвания.

Ситема за боксово укрепване монтаж

Монтаж

Предварително изкопът трябва да има дълбочина от max. 1.25m и дължина не по-дълга от дължината на използвания бокс. Размерите на предвидения изкоп зависят преди всичко от вида на почвата и условията за безопасна работа. Такелажните средства се закачат на специално направени уши, боксът се поставя в изкопа, нивелира се и се притиска добре. Пространството между укрепителния бокс и почвата се запълва с инертен материал и се уплътнява. Колкото по-малки са ходовете при спускането на системата за боксово укрепване, толкова по-рационална е употребата. Едностранно спускане на платна не трябва да надвишава 0,50m , като успоредно с това трябва да се спазва ъгълът на завъртането на самият укрепителен бокс, който трябва да се ограничава до +/- 8°, докато се достигне необходимата дълбочина за украпване на изкопа.

 

към Боксово укрепване

0