Релсово укрепване на изкопи – монтаж

Укрепителни системи за изкопи с използване на трапецовидни подвижни подпори с единична и двойна релса

При дълбочина на траншейния изкоп над 4m и диаметър на полаганите тръби по-голям от 600mm е нужно използването на релсови укрепителни системи с подвижна трапецовидна напречна подпора.

Необходимата дължина на платната “L”e 4.00m, подвижната трапецовидна напречна подпора трябва да е единичен елемент с височина, не-по голяма от 80cm и широчина не по-голяма от 40cm. Това осигурява безпроблемното монтиране на тръбите и ...

Виж още
0

Боксово укрепване на изкопи – монтаж

Боксови укрепителни системи за изкопи за постъпателно спускане

При дълбочина на траншеиния изкоп до 4 метра и диаметър на полаганите тръби до 600мм е нужно използването на боксови укрепителни системи.

Необходимата дължина на платната „L” е 3.5 метра и разстоянието от дъното на изкопа до първата напречна разпънка “Hc” е 1.5 метра. Това осигурява безпроблемното полагане на тръбите. Връзката между напречните разпънки и платната е необходимо да бъде шарнирна. Това осигурява последователното спускане на укрепването с ...

Виж още
0