Насоки за рехабилитация на тръби

 

SWP – Рехабилитация чрез спирално навита тръба

Развитието на новите технологии винаги е спомагало за решаването на най-тежките задачи при рехабилитацията на стари тръбопроводи. В конкретния случай една нова и иновативна технология за рехабилитация чрез спирално навита тръба. Патентованата система SWP осигурява екологично чиста рехабилитация на съществуващи тръбопроводи с различни диаметри и форми. Възможно е рехабилитацията да бъде извършена без спиране на тръбопровода. Този метод е изключително ефективен при големи диаметри.

SWP представлява PVC профил с ...

Виж още
0

Набиване на обсадни тръби – насоки за работа

 

Насоки за работа при безизкопно полагане на обсадни тръби

Набиването на обсадни тръби чрез пневматичен чук е отличен и рентабилен алтернативен безизкопен метод за полагане на стоманени обсадни тръби под пътища, жп линии и завършени съоръжения. Много често метода за набиване на обсадни тръби чрез пневматичен чук е предпочитан при нестаблини почви, плаващи камъни, баластра и други. Сравнен с други методи, набиването на обсадни тръби чрез пневматичен чук намалява времето за подготовка, времето за изпълнение, цената на ...

Виж още
0

Безизкопна подмяна на тръба в тръба – насоки за работа

 

Насоки за работа при безизкопна подмяна на „тръба в тръба“

Общините и фирмите за хоризонтално сондиране признават метода за подмяна на“ тръба в тръба“ или така нареченият „pipe bursting” като ефективен и ефикасен метод за подмяна на остаряла и маломерна канализация, водопровод или газ. Самият процес включва разрушаване на остарелият тръбопровод, трамбоването му в страни и прокарване на ново трасе. Този метод позволява повишаване на диаметъра на старият тръбопровод с до 30% в зависимост от почвените условия. ...

Виж още
0

Микротунелиране

 

Микротунелиране в безизкопните технологии

Oсновен принцип на технологията е полагане на тръбопроводите посредством микротунелиращи машини, познати още като дистанционно управлявани тунелни машини. Използват се за канализационни системи в разнородни геоложки условия (от песъчлива глина до скали) на желаната дълбочина без цялостно нарушаване, на уличното платно или околната инфраструктура.

За изграждане на тръбопроводи по цитираната технология, строителните фирми използват дистанционно управлявани микротунелиращи машини, при които има постоянен мониторинг на трасето и посоката, дълбочината и ъгъла на направлението ...

Виж още
0

Методи за полагане на тръбопроводи и комуникации

 

Хоризонтално насочено сондиране – Horizontal Directional Drilling (HDD)

Хоризонталното насочено сондиране се нарича още и “насочвано сондиране – Guided Boring”. То набира все по-голяма популярност. Извършва се на два или три етапа. Първоначално се създава пилотен отвор (сондаж), който впоследствие се разширява до желания размер. Обикновено сондажът започва от повърхността и през целия процес се използва течност, съставена от вода, бентонит и полимери.

Машините са различни по размер – компактни, мобилни и много големи, в зависимост от ...

Виж още
0