Пневматични къртици – насоки за работа

 

Насоки за работа с пневматични машини тип „Къртица“

Машините за хоризонтално сондиране тип „Къртица“ сe използват за безизкопно полагане на тръби с диаметър до 200мм, под съществуващи инфраструктури. Тези пневматично задвижвани къртици създават компактни сондажи, които позволят на изпълнителите да инсталират безизкопно под земята газ, вода, кабели, напояване, оптични и електрически линии под дворове, сгради и улици с миниманлно смущаване на околните съоръжения и трафик.

Пневматичните машини за хоризонтално сондиране тип „къртица“ са едни от най-надеждните ...

Виж още
0

Къртица за хоризонтално сондиране – насоки за работа

 

Насоки за работа с машини за хоризонтално сондиране тип “управляеми къртици” за безизкопно полагане на тръби

Управляемите къртици за безизкопно полагане на тръби са идеални за полагане на комунални услуги под съществуващи инфраструктури. Тези машини създават укрепени сондажи, благодарение на бентонитния разтвор и позволят на изпълнителите да инсталират безизкопно под земята всички видове тръбопроводи под дворове, сгради и улици с миниманлно смущаване на околните съоръжения и трафик. За разлика от пневматичните машини тип „къртица”, сондирането се извършва ...

Виж още
0

Хоризонтално сондиране – процес

 

Процес на хоризонтално управляемо сондиране

Инструментите и техниките, използвани при хоризонталното управляемо сондиране, са следствие от индустрията на сондиране за петролни кладенци. Компонентите на сондова кула за хоризонтално сондиране при изграждането на тръбни линии са подобни на тези за сондова кула за сондиране на петролни кладенци с тази разлика, че първата е оборудвана с наклонена рампа, а не с вертикална мачта.

Операциите за пилотен отвор при хоризонтално управляемо сондиране не се различават от тези, включени в ...

Виж още
0