Насоки за рехабилитация на тръби

 

SWP – Рехабилитация чрез спирално навита тръба

Развитието на новите технологии винаги е спомагало за решаването на най-тежките задачи при рехабилитацията на стари тръбопроводи. В конкретния случай една нова и иновативна технология за рехабилитация чрез спирално навита тръба. Патентованата система SWP осигурява екологично чиста рехабилитация на съществуващи тръбопроводи с различни диаметри и форми. Възможно е рехабилитацията да бъде извършена без спиране на тръбопровода. Този метод е изключително ефективен при големи диаметри.

SWP представлява PVC профил с ...

Виж още
0

Набиване на обсадни тръби – насоки за работа

 

Насоки за работа при безизкопно полагане на обсадни тръби

Набиването на обсадни тръби чрез пневматичен чук е отличен и рентабилен алтернативен безизкопен метод за полагане на стоманени обсадни тръби под пътища, жп линии и завършени съоръжения. Много често метода за набиване на обсадни тръби чрез пневматичен чук е предпочитан при нестаблини почви, плаващи камъни, баластра и други. Сравнен с други методи, набиването на обсадни тръби чрез пневматичен чук намалява времето за подготовка, времето за изпълнение, цената на ...

Виж още
0

Безизкопна подмяна на тръба в тръба – насоки за работа

 

Насоки за работа при безизкопна подмяна на „тръба в тръба“

Общините и фирмите за хоризонтално сондиране признават метода за подмяна на“ тръба в тръба“ или така нареченият „pipe bursting” като ефективен и ефикасен метод за подмяна на остаряла и маломерна канализация, водопровод или газ. Самият процес включва разрушаване на остарелият тръбопровод, трамбоването му в страни и прокарване на ново трасе. Този метод позволява повишаване на диаметъра на старият тръбопровод с до 30% в зависимост от почвените условия. ...

Виж още
0

Микротунелиране

 

Микротунелиране в безизкопните технологии

Oсновен принцип на технологията е полагане на тръбопроводите посредством микротунелиращи машини, познати още като дистанционно управлявани тунелни машини. Използват се за канализационни системи в разнородни геоложки условия (от песъчлива глина до скали) на желаната дълбочина без цялостно нарушаване, на уличното платно или околната инфраструктура.

За изграждане на тръбопроводи по цитираната технология, строителните фирми използват дистанционно управлявани микротунелиращи машини, при които има постоянен мониторинг на трасето и посоката, дълбочината и ъгъла на направлението ...

Виж още
0

Земен радар Ditch Witch 2450GR

 

Земен радар Ditch Witch 2450GR Ground Penetrating – безценен инструмент за локализиране на подземни съоръжения

Ditch Witch пусна своя нов радар 2450GR Ground Penetrating Radar, един истински радар способен да помогне на фирмите търсещи комуникации или изграждащи кадастър да локализират всички подземни съоръжения и комуникации, като: електрически кабели, водопровод, канализация, газ, кабелни тръбопроводи и комуникационни кабели.

Радарът 2450GR използва радарни импулси, които проникват в земята и спомагат за откриването на различните видове метални и неметални тръби ...

Виж още
0

HDD Boring Fluids

 

Drilling Fluids

Taking the headaches out of the job and putting money in your pockets!

We have all heard about those contractors that drill only with water and swear by it; and we all have heard about those contractors who have lost drill stem, beacons, bits, and pipe under a road somewhere because of “problems”. These problems translate into $2000, $3000, or more in money coming out of your pocket!

Why roll the dice on ...

Виж още
0

Методи за полагане на тръбопроводи и комуникации

 

Хоризонтално насочено сондиране – Horizontal Directional Drilling (HDD)

Хоризонталното насочено сондиране се нарича още и “насочвано сондиране – Guided Boring”. То набира все по-голяма популярност. Извършва се на два или три етапа. Първоначално се създава пилотен отвор (сондаж), който впоследствие се разширява до желания размер. Обикновено сондажът започва от повърхността и през целия процес се използва течност, съставена от вода, бентонит и полимери.

Машините са различни по размер – компактни, мобилни и много големи, в зависимост от ...

Виж още
0

Предимство на безизкопните технологии

 

Поставянето, поддържането и ремонтът на водопроводната и канализационната инфраструктура изискват големи инвестиции. Повече от сто години разпределителните мрежи за комунални услуги са разполагани в подземни тръби или канали, за които се изисква разкопаване на повърхността. Често тези мрежи се намират под пътища и сгради, което ги прави труднодостъпни.

Когато тръбопроводната инфраструктура не е добре поддържана, тя спира да работи. При водопреносните системи това може да доведе до изтичане и недостиг на вода. При канализационните системи напукани и ...

Виж още
0