Методи за полагане на тръбопроводи и комуникации

 

Хоризонтално насочено сондиране – Horizontal Directional Drilling (HDD)

Хоризонталното насочено сондиране се нарича още и “насочвано сондиране – Guided Boring”. То набира все по-голяма популярност. Извършва се на два или три етапа. Първоначално се създава пилотен отвор (сондаж), който впоследствие се разширява до желания размер. Обикновено сондажът започва от повърхността и през целия процес се използва течност, съставена от вода, бентонит и полимери.

Машините са различни по размер – компактни, мобилни и много големи, в зависимост от мащаба на работата. HDD е напълно управляем процес, техниката е усъвършенствана и позволява изграждането на канализационни мрежи с точност до 0.1%. Вече има изградени няколко подобни системи на територията на България. Методът се използва широко за изграждането на водоснабдителни, кабелни, газови и нефтопроводни мрежи.

 Пневматична къртица

 

Микротунелиранe

Микротунелирането е по-прецизната форма на хоризонталното сондиране, с помощта на която може да се постигнат изключително точни резултати. Tunel Boring Machine ToolТози метод се прилага при работа с тръби, които имат по-големи диаметри и където разстоянията са по-дълги. При микротунелирането се използва тунелираща машина TBM (Tunel Boring Machine), която се управлява от повърхността. Самата машина се придвижва посредством хидравлични цилиндри, монтирани в стартовата шахта. Използват се специално проектирани тръби, които се закрепват зад машината и служат за връзка между микротунелиращата машина и хидравличните цилиндри. Тази технология е използвана за големи бетонови тръби – над 400 мм, а вече може да се прилага при монтажа на такива с диаметри до 2500 мм , дори по-големи, направени от GRP, бетон, и др.

 

Хоризонтално набиване

Пневматични къртици

Пневматичните къртици обикновено се използват за по-кратки преминавания под пътища и други съоръжения, както и за прекараването на сградни отклонения. Голямото преимущество е мобилността и бързото позициониране. Самото полагане може да се извърши в рамките на няколко минути, като точността и прецизността са на високо ниво. Машини с по-големи размери могат да се използват за набиването на обсадни тръби с диаметри до 2500 мм. Този процес се извършва, като чукът се закрепва към задната страна на полаганата тръба, след което тя се набива в почвата. Самият монтаж се осъществява бързо и лесно, като по този начин не се нанасят никакви щети на околната среда.

 

Тръба в тръба

„Тръба в тръба” е метод за подмяна на съществуващи тръбопроводи. Той набира все по-голямапопулярност поради факта, че остарялата инфраструктура се нуждае от обновяване. Тъй като вече са изградени комуникации около наличните тръбопроводи, се оказва голямо предизвикателство да бъдат подменени без повреждане на инфраструктрурата. Този метод дава възможност подмяната да се извърши без никаква опасност за околните съоръжения и позволява да се работи с тръби, които имат голям диаметър. Самата смяна се осъществява, като се разруши старата тръба и на нейно място се постави нова.

 

trenchless_methods

 

Обновяване на тръбопроводи

method lastРехабилитация на съществуващи тръбопроводи е сравнително нов метод. При него след почистване на стария тръбопровод и установяване на повредите, тръбата получава ново покритие, което я подсилва и укрепва. Така на практика се получава нова тръба в старата, без значителна промяна в диаметъра. Дебелината на новото покритие зависи от изискванията на проектното задание. Широкото използване на този метод се дължи на факта, че капацитетът на тръбата остава непроменен.

 

Всеки един от тези методи може да бъде обследван и документиран с помощта на CCTV – мобилни камери, които са специално предназначени за това. Благодарение на тях се получава пълна и достоверна информация, с което се гарнатира точността на безизкопното полагане. Камерите са приложими за проверка годността на стари тръбопроводи, тяхното техническо състояние, дебелините на стените им и др.

 

към Безизкопни технологии

0