Насоки за рехабилитация на тръби

 

SWP – Рехабилитация чрез спирално навита тръба

Развитието на новите технологии винаги е спомагало за решаването на най-тежките задачи при рехабилитацията на стари тръбопроводи. В конкретния случай една нова и иновативна технология за рехабилитация чрез спирално навита тръба. Патентованата система SWP осигурява екологично чиста рехабилитация на съществуващи тръбопроводи с различни диаметри и форми. Възможно е рехабилитацията да бъде извършена без спиране на тръбопровода. Този метод е изключително ефективен при големи диаметри.

SWP представлява PVC профил с метална сърцевина. Самото свързване на профила става посредством патентовано захващане Rib Lock, което е изключително здраво и надеждно. След като профила бъде положен по цялата дължина на стария тръбопровод разстоянието между новата тръба и старата тръба се запълва с фугиращ материал, който осигурява здравина и устойчивост.

Системата за монтаж може да бъде инсталирана в съществуваща шахта без да се налага разкопаване. Същата система може да се използва и за вертикална рехабилитация на кладенци, шахти и др. PVC профила, който се използва за спирално навитата тръба, се подава от повърхността към системата за монтаж. Системата за монтаж изтегля самостоятелно PVC профила и донавива профила като оформя профила на новата тръба.

спирално навита тръба - фугиране

След като цялата тръба е положена се монтират метална скоба, чрез която в последствие се полага високоякостна фугираща смес, която уплътнява разстоянието между новата и старата тръба. След като фугиращата смес се втвърди, тръбата вече е готова за ползване.

Подмяната на тръбопроводи понякога е изключително скъпа дейност, която води до затваряне на улици и причиняване на големи неудобства за живущите. В днешно време все повече строители и възложители предпочитат рехабилитацията на старите тръбопроводи вместо подмяната им с нови поради по-бързите срокове, по-ниската цена и по-малкото смущаване на околните. В Европейския съюз тази технология става все по-популярна и в бъдеще почти всички планирани ремонтни дейности ще бъдат за рехабилитация, а не за подмяна. Това е защото на всички членки на Европейският съюз вече беше отпуснато финансиране за строителство на канализационни системи с цел опазване на околната среда и сега на дневен ред идва поддръжката (рехабилитацията) на по-старо изградените тръбопроводни системи. Благодарение на вече усъвършенстваната технология за рехабилитация със спирално навита тръба процеса на рехабилитация на старите тръбопроводи ще струва в пъти по-евтино от подмяната, което ще осигури възможността за рехабилитацията на по-голямо количество стари тръбопроводи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Адаптивност – за системата не представляват проблем различни диаметри тръби, различни форми тръби или промяна в диаметрите на тръбите.

Конструктивност – с тази технология може да се оправят стари трасета, да се оправи наклона на дадена тръба и да се избегнат различни хидравлични аномалии.

Достъпност – технологията не изисква специални обучения и свръх квалифициран персонал. Също така самият монтаж не причинява проблеми на околните, като задръствания, замърсяване и т.н.

Безопасност – по безопасно от конвенционалния метод за подмяна. Не изисква почти никакви изкопи които може да доведат до инциденти.

Ниска себестойност – 20-40% по евтин в сравнение с конвенционалния метод с изкопаване.

 

към Спирално навита на място тръба

0