Набиване на обсадни тръби – насоки за работа

 

Насоки за работа при безизкопно полагане на обсадни тръби

Набиването на обсадни тръби чрез пневматичен чук е отличен и рентабилен алтернативен безизкопен метод за полагане на стоманени обсадни тръби под пътища, жп линии и завършени съоръжения. Много често метода за набиване на обсадни тръби чрез пневматичен чук е предпочитан при нестаблини почви, плаващи камъни, баластра и други. Сравнен с други методи, набиването на обсадни тръби чрез пневматичен чук намалява времето за подготовка, времето за изпълнение, цената на оборудването и средствата за поддръжка.

Общи положения

Така наречения “pipe ramming” e най-модерния и евтин начин за полагане на обсадни тръби под съществуващи съоражения. Най-общо подготовката за изпълнение на този метод е свързана с изпълнение на входящият изкоп за монтиране на стоманената обсадна тръба и самият „чук“, който се прикача за нея. Позиционирането на тръбата се извършва върху стоманени профили, които предварително се подготвят и се подравняват в зависимост от желаният наклон който искаме да постигнем за самия сондаж.
Изпълнение на сондажа става приблизително бързо, в зависимост от почвата и диаметъра на тръбата, до 4 метра/час. След изпълнение на сондажа, положената тръба остава пълна с почва, тя се отнема обикновенно със шнек или каналопочистваща машина.

nabivane-na-obsadni-trabi-1

Пневматичните чукове за набиване на обсадни тръби притежават уникални свойства и параметри, които не могат да бъдат открити при конкурентни методи. Също така всичките ни продукти набиване на обсадни тръби са изградени по строги стандарти за да осигурят сигурност и надеждност по време на набиването на обсадната тръба.

Необходима спецификация

Машините трябва да имат възможност за работа на заден ход със 100% натоварване, за да бъдат предотвратени евентуални аварийни ситуации.

Трябва да разполагат с блокаж на задния ход, за да бъдат предотвратени евентуални аварийни ситуации.

Трябва да могат да се закрепват самостоятелно към металната тръба, без наличието на допълнителни средства, като въжета, вериги, колани и др., за да се предотврати скъсване, което може да доведе до наранявания на операторите.

Необходимото работно наляга не трябва да бъде повече от 7.6 бара, за да се избегнат наранявания на операторите в случай на аварийни ситуации.

Захранването на пневматичния чук трябва да се извършва с не повече от два маркуча.

 

към Чукове за набиване на тръби

0