Микротунелиране

 

Микротунелиране в безизкопните технологии

Oсновен принцип на технологията е полагане на тръбопроводите посредством микротунелиращи машини, познати още като дистанционно управлявани тунелни машини. Използват се за канализационни системи в разнородни геоложки условия (от песъчлива глина до скали) на желаната дълбочина без цялостно нарушаване, на уличното платно или околната инфраструктура.

За изграждане на тръбопроводи по цитираната технология, строителните фирми използват дистанционно управлявани микротунелиращи машини, при които има постоянен мониторинг на трасето и посоката, дълбочината и ъгъла на направлението на сондажа. Няма ограничения в дълбочината на сондиране, а дължината на сондажния пробив може да достигне до 100м, и повече при условие, че по трасето не е необходимо да се правят отклонения, промяна на посоката или изграждане на съоръжения. При канализацията това разстояние ще бъде около 60м поради необходимостта от изграждане на шахта.

Този тип безизкопна технология (чрез прибутване на тръби – pipe jacking) се прилага за монтаж на тръби с диаметър от 250 мм до 2000 мм. Принципът е сходен с този, чрез който се строи метро и тунели с много по-големи диаметри. Дължината на сондажа е до 50 – 80 м. (в някои случаи и до 100м), като тръбата се монтира постъпателно, на секции.

Принципът на работа на машината за безтраншейно инсталиране на тръби, чрез дистанционно контролирано безизкопно полагане, е аналогичен на микротунелиргнето. Най-общо казано се инсталира машина в избрана начална шахта, като пробиващата глава върви в посока на канализационната тръба и приемната шахта. Постоянния мониторинг позволява да се корегира посоката на движение, така че да се постигне желания и проектен наклон и канализационната тръба да бъде прокарана по проектното трасе. След дистанционно управляваната машина се прибутват канализационните тръби, които са с различни размери в зависимост от диаметъра на тръбата и на входната шахта.

Монтажът започва от така наречената начална или стартова шахта, като вътре се разполага пробиващата машина. Микротунелиращата машина се насочва по желаната траектория, така че да се изпълни проектното трасе. Размерите на началната шахта се определят от диаметъра на канализационната тръба.

Машината трябва да отговаря на следните параметри:

  • Да се състои от: работна глава, контролна зала, мобилно захранване, помпа за високо налягане и резервоарза вода.
  • Мощност – минимум 150к.с;
  • Налягане: минимум 240bar;
  • Резервоар за вода с капацитет минимум 6370л

 

към Безизкопни технологии

0