Къртица за хоризонтално сондиране – насоки за работа

 

Насоки за работа с машини за хоризонтално сондиране тип “управляеми къртици” за безизкопно полагане на тръби

Управляемите къртици за безизкопно полагане на тръби са идеални за полагане на комунални услуги под съществуващи инфраструктури. Тези машини създават укрепени сондажи, благодарение на бентонитния разтвор и позволят на изпълнителите да инсталират безизкопно под земята всички видове тръбопроводи под дворове, сгради и улици с миниманлно смущаване на околните съоръжения и трафик. За разлика от пневматичните машини тип „къртица”, сондирането се извършва с максимална точност от 0,01% до 1400 мм в диаметър. Този вид безизкопно полагане позволява сондиране във всякакви почви включително и скали.

Общи положения

Преди започване на работа с управляема машина тип „Къртица“ е необходимо да се подготвят два изкопа, съответно входен и изходен, с размери до 2х1 метра в зависимост от вида и диаметъра на полаганата тръба.
При този вид сондиране трябва да се обърне внимание, че машината се позиционира в непосредствена близост до направеният изкоп, а не в него. Благодарение на това максимално се запазва съществуващата околна инфраструктура, тъй като входящият и изходящият изкоп са с малки размери.
Машината е съставена от две части. Първата или т.н. работна част е снабдена с пулт за управление, хидравлични мотори и щанги за сондиране. Втората част представлява бентонитна станция, осигуряваща необходимия разтвор за извършване на сондажа.

Необходима спецификация

Машината за хоризонтално сондиране за извършване на сондаж до ф 450 трябва да бъде със сила на натиск от минимум 73kN и сила на опън от минимум 133kN. Машината трябва да е снабдена със система наречена „щанга в щанга“, тоест две сондажни щанги една в друга, които могат да се въртят автономно. Благодарение на този метод се извършват безпроблемни сондажи във всякаква почва, дори и в твърда, монолитна скала.
Машината трябва да разполага с водна помпа с капацитет минимум 189 l/min и налягане от минимум 103 bar, за да може да се осигури сигурност на изпълнението на сондажа и да се предотвратят евентуални аварии.
Локализирането на пробивната глава трябва да става с точност до 0.1%, с цел правилно изпълнение на сондажите.

Миксиращата система към машината за хоризонтално сондиране трябва да има възможност за работа с два резервоара едновременно, с цел по-добра производителност.

 

към Управляеми къртици

0