Безизкопна подмяна на тръба в тръба – насоки за работа

 

Насоки за работа при безизкопна подмяна на „тръба в тръба“

Общините и фирмите за хоризонтално сондиране признават метода за подмяна на“ тръба в тръба“ или така нареченият „pipe bursting” като ефективен и ефикасен метод за подмяна на остаряла и маломерна канализация, водопровод или газ. Самият процес включва разрушаване на остарелият тръбопровод, трамбоването му в страни и прокарване на ново трасе. Този метод позволява повишаване на диаметъра на старият тръбопровод с до 30% в зависимост от почвените условия. В зависимост от модела на машината, бил той пневматичен или хидравличен машините за безизкопна подмяна на тръба в тръба са способни да положат безизкопно тръба с диаметър от 50mm до 762mm.

Общи положения

Преди започване на работа с машина за подмяна на „тръба в тръба“ е необходимо да се подготвят два изкопа върху съществуващото трасе с размери до 3х3 метра в зависимост от вида и диаметъра на полаганата тръба. В първият изкоп се позиционира машината и се прокарват щангите по съществуващият тръбопровод. След достигане на вторият изкоп на първата щанга се прикача проширител, теглещ след себе си новата тръба. Последва прощиряване и едновременно с това прокарване на новата тръба до изкоп „1“.

trenchless_methods

Машините за подмяна на „тръба в тръба“ най-общо се състоят от два компонента. Самата установка, която се пуска в направеният изкоп, представляваща един или два хидравлични цилиндъра, които предават усилието върху работните щанги посредсвом специални захвати.

Вторият компонент е хидравлична станция, захранваща работната установка.

Необходима спецификация

Машите подходящи за прокарване на тръби с диаметър от ф200 до ф315, трябва да бъдат с теглеща сила минимум 46 метрични тона.

Машите подходящи за прокарване на тръби с диаметър от ф150 до ф500, трябва да бъдат с теглеща сила минимум 114 метрични тона. Така се осигурява безпроблемна работа във всякакъв тип почви и разрушаване на всякакъв тип стари съществуващи тръбопроводи.

Връзката между щангите трябва да е чрез резба, по този начин се предотвратява разглобяване щангите при пропаднал тръбопровод и се намаляват рисковете от наранявания на операторите.

Машината трябва да има възможност за работа в двупосочен режим, с цел по висока производително и намаляване на стартовите шахти.

Машините за по големи диаметри от 315 трябва да разполагат с възможност за хидравлично стабилизиране в изкопа, с цел по-голяма безопастност на операторите.

 

към Подмяна на тръба в тръба

0